top of page

מילנה סולומון

מורה ליוגה, רחובות

הקורס היווה לי קודם כל עוגן עבורי, במבט האישי זו היתה נקודת ציון חשובה לי בחיי אחרי טרגדיה שעברתי במשפחתי ההחלטה לעבור את הקורס היתה החלטה הנכונה ביותר שעשיתי בזמנו בשנת 2007 , מהמבט המקצועי , אובי עבורי היתה המורה המדוייקת לי, הן בהעברת הקורס והתרגול והן בפאן האישי. בקורס אהבתי את הדיוק של התנוחות את הלמידה לתוך התנוחה וכל מה שאובי העבירה בזמנו.

אני מודה לאובי על הרגע הזה.

מילנה סולומון
bottom of page