top of page

יוגה

היוגה היא כמו מסעות בנפש באמצעות הגוף. יש לה פנים רבות ונתיבים מרובים.

אני מלמדת יוגה של הגוף משנת 2000:

תנוחות (אסאנה), תנועות (ויניאסה) ותרגולי נשימה (פרניאמה)

לאורך שנים נחשפתי לשיטות תרגול שיצאו מהודו במאה ה-20, והבנתי שכל שיטה מוגבלת לתודעת האדם שהמציא אותה.

דרך הכשרת מורים ליוגה לקחתי על עצמי את המשימה לפתח ולסדר תרגולי יוגה הפתוחים לידע חדש, מגוונים ומותאמים לאוכלוסיות וזמנים משתנים.

בניתי אסכולה של יוגה המבוססת על חמישה עקרונות המאפשרים "תרגול שיטתי ללא שיטה" -  ארגון שיעורים משתנים המושתתים על הבנה אנטומית, אהבת התנועה והכרה באחדות בין הגוף לנפש.

 

חמשת העקרונות הם:

אסאנה ויניאסה | ויריאציות ודרגות קושי |  הכנה ותנוחת יעד |

פיצוי | סדר מספרי

זה כמו לכתוב אינסוף שירים באותה השפה,

כך אפשר לתרגל בתוך שפת היוגה של הגוף, בכל יום, רצף שונה לחלוטין ויחד עם זאת להכיר את חוקי השפה -
תנועה. תנוחה. נשימה. 

למתעניינים.ות, שיעורים מצולמים פתוחים לתרגול

בנוסף, אני ממליצה על שני ספרים להתחלת הדרך ביוגה:

Health, Healing and Beyond: Yoga and the Living Tradition of   Krishnamacharya by T.K.V Desikachar and R.H. Cravens

The yoga tradition by Georg Feuerstein, ph.d

שיעורים שבועיים:
אלהיוגה בנמל שלישי 10:30, שישי 8:30

בריכת גורדון רביעי 17:00, שישי 11:30

bottom of page