top of page

מיינדפולנס

מיינדפולנס הוא תהליך לימודי ותרגולי שמטרתם להגביר רווחה רגשית ולהפחית מצוקה.

תרגול המדיטציה מבסס רווחה נפשית:

התוודעות לחוויות חיים תוך הכרת תודה ופיתוח שמחה והבנת מקורות הסבל. העבודה המעשית (מדיטציה) מתבססת על התיאוריה והחכמה הבודהיסטית.

למעשה,

מדיטציה היא כמו לשמוע יותר.
מדיטציה היא כמו לראות יותר.

מדיטציה היא פתיחת התודעה לרווחה ולהבנה.
מדיטציה מלמדת להתבסס בפתיחות הלב וביכולת להרגיש תודה.
מדיטציה מלמדת להביט מקרוב ומרחוק בו זמנית.

מדיטציה מאירה את מה שלפני המילים.
מדיטציה מאירה את ההבנות שבאות אחרי המילים.

אני מנחה סדנאות לימודיות ושיעורים קבועים ב"אלהיוגה" בנמל ומלווה באופן אישי דרך MBT  (mindfulness based therapy) יחידנים וקבוצות יעודיות.

 

למתעניינים.ות,

שיעורי מיידנפולנס מצולמים ופתוחים לתרגול

בנוסף, אני ממליצה על שני ספרים להתחלת הדרך במיינדפולנס:

ג'ק קורנפילד - "הלב הנבון"

רופרט גתין - "בודהיזם"

bottom of page