top of page

 קורסים להזמנה

"מה שאדם מהרהר בו רוב יומו, יהיו חייו ונטיית תודעתו" הבודהה

קורס השתלמות 50 שעות לויניאסה יוגה על בסיס 5 היסודות

 

 

 

*למוסדות ולסטודיו ליוגה ותנועה

היכרות וביסוס הבנת חמשת היסודות בתרגול שיטתי חופשי משיטה ודרכי הוראה. 

השתלמות לאנשי מקצוע ו/או תלמידים במסגרת קורס מורים מכל הזרמים.

10 מפגשים, 5 שעות אקדמאיות כל מפגש

ראשי הפרקים הנלמדים:

1. אסאנה ויניאסה

2. וריאציות

3. פיצוי

4. תנוחות יעד

5. עקרון מספרי

* תיאוריה של דרכי התבוננות והוראת התלמיד

 

הקורס מקנה מיומנות בבניית רצפי תרגול יוגה מגוונים ומותאמים לאוכלוסיות שונות.

ההשתלמות פותחת שער לחשיבה ויישום ידע חדש של תנועה המבוסס על היוגה המסורתית.
בנוסף, נלמד לעבוד במישורי תנועה משתנים תוך כדי הפעלת המרכז המוטורי הרצוני באמצעות דימויי תנועה ותנוחה. הרעיון הוא שכל מנח הוא אסאנה וכל תנועה היא ויניאסה, עיקרון אשר מרחיב את העבודה של המורה והמתרגל כאחד.

bottom of page