top of page

תמר עדי

גבעת עדה
מלמדת ויניאסה/ין יוגה/ יוגה תראפיה/יוגה נשית

אצל אובי למדתי יותר מעשור והיא מהדהדת בי עד היום בקולה המרגיע, בהנחייה הבטוחה והמיוחדת שלה, מעבר ליוגה אובי היא השראה עבורי לדבוק בדרך ולהתמיד.


תמר עדי
bottom of page