top of page

שלי שלייר

מורה ליוגה, תל אביב

קורס המורים של אובי היו שנתיים מופלאות ומעשירות, בהן שכללתי את יכולותיי הפיזיות והעמקתי את הידע שיש לי על עולם היוגה. למדתי מאובי דרך ייחודית של הנחיית היוגה וסיימתי את הלימודים עם כלים וכישורים להעביר ידע זה הלאה.

שלי שלייר
bottom of page