top of page

יוליה דה מיאל

מורה ליוגה, רמת גן
בוגרת 2015-2017

קורס המורים של אובי הרחיב, העמיק והעשיר את סט הכלים והניסיון שצברתי במשך השנים.

כל מפגש מילא אותי בהרבה שמחה וסיפוק מהתהליך ומהדרך וקידם אותי משמעותית כמורה ליוגה וכמתרגלת.

054-3974944

יוליה דה מיאל
bottom of page