top of page

פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז, מטרתה למידה והנאה מתנועה טבעית של הגוף באמצעות הפחתת מאמצים, 

על פי תורתו והלך רוחו של משה פלדנקרייז ומורתי ד״ר אילת אלמגור.
שיעורי תנועה (קבוצתיים ופרטיים) המבוססים על התפתחות תנועתית תקינה של האדם.

השיעורים מבוצעים בשכיבה ו/או ישיבה ומטרתם למידה מחדש של תנועה טבעית ומודעות באמצעותה.
רצפי התנועה נלמדים ומבוצעים באיטיות, בהפחתת מאמצים ומנוחות כחלק מהשיעור. 
כל שיעור עוסק בתבניות תנועה תפקודיות של האדם. הרבדים של תשומת הלב מאפשרים יישום מחודש של תנועה ילדית בגוף בוגר.

למתעניינים, שיעורי פלדנקרייז מצולמים פתוחים לתרגול

בנוסף, אני ממליצה על 

על שלושה ספרים להתחלת הדרך בפלדנקרייז:

משה פלדנקרייז / "הנסתר שבגלוי"

משה פלדנקרייז / "הגוף והתנהגות בוגרת"
משה פלדנקרייז / "משה פלדנקרייז"

bottom of page